Mikuláš na ÚJOP Poděbrady

Mezi již tradiční svátky na ÚJOP Poděbrady patří Mikuláš, který obchází po jednotlivých třídách 5. prosince. Všichni studenti tak mají možnost se seznámit s touto českou tradicí určenou především dětem.

I letos byl „Mikuláš“ zastoupen panem Jílkem, role „čerta“ se ujala paní Beránková, doprovázeli je čeští studenti v kostýmech anděla a dalších dvou čertů.

Někteří studenti byli pokáráni za špatné chování, jiní naopak pochváleni za velmi příkladné studijní úsilí i výsledky. Studenti měli možnost zazpívat píseň nebo zarecitovat básničku a mnozí se toho s radostí a pobavením ujali. Jako odměnu dostali od „anděla“ i „čertů“ čokoládové Mikuláše, ti „zlobiví“ pak k němu i kousek uhlí.

fotografie: Ilja Rudomilov, text: Zuzana Beránková