Struktura a kontakty

Organization

Организационная структура

Ředitel, Director, Директор
RNDr. Martin Melcer, Ph.D.
tel.: +420 325 613 463
martin.melcer@ujop.cuni.cz

Zástupce ředitele, Deputy Director, Заместитель директора
Mgr. Lukáš Vaňous
tel.: +420 325 612 525
lukas.vanous@ujop.cuni.cz

Studijní oddělení, Student Services Department, Учебная часть
Jana Tomášová
tel.: +420 325 610 798
jana.tomasova@ujop.cuni.cz

Oddělení výuky, Education Department, Сектор обучения
Mgr. Michaela Straková Tomášová
michaela.tomasova@ujop.cuni.cz
RNDr. Zdeněk Rubeš
zdenek.rubes@ujop.cuni.cz

Správa budov, Building Administration, Жилуправление
Pavel Konupka
tel.: +420 325 614 457
pavel.konupka@ujop.cuni.cz

Správa kolejí, Boarding-School Administration, Управление студенческим общежитием
Pavel Konupka
kolej.podebrady@ujop.cuni.cz
tel.: +420 325 613 790

Ubytovací zařízení SJOP Poděbrady (Kolej I a II), Reservations ILPS Podebrady (Halls I and II), Жилищное учреждение ЦЯПП Подебрады (Общежитие I a II)
tel.: +420 325 614 941–2 (ústředna, Main Office, централь)

Kurátorka studentů, Curator students, Куратор студентов
Ivana Štiková, DiS.
ivana.stikova@ujop.cuni.cz
tel.: +420 325 614 452

Správce sítě, Network Manager, Aдминистратор сети
Ing. Miroslav Jílek
miroslav.jilek@ujop.cuni.cz
tel.:+420 325 614 457

Účtárna, Accounting Department, Бухгалтерия
Dagmar Sezimová
dagmar.sezimova@ujop.cuni.cz
tel.:+420 325 614 455

Pokladna, Booking Office, Kасса
Helena Cyrusová
Otevírací doba – stanovena studijním oddělením

Opening hours – determined by the study department

Часы работы – определяется учебным отделом