EXKURZE NA LÉKAŘSKOU FAKULTU V HRADCI KRÁLOVÉ

V pátek 10. února 2023 vyjeli studenti anglického přípravného programu na exkurzi na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Jednalo se o fakultní den otevřených dveří pro zájemce o studium v angličtině, který probíhal ve své úvodní části zároveň i online pro zájemce v zahraničí.

Po představení fakulty, přijímacího řízení, organizace studia, zkoušek, výzkumu, moderního vybavení a systému podpory v úvodní části pana proděkana sdíleli s našimi studenty své zkušenosti členové studentské unie – studenti z vyšších ročníků lékařství. Byly zodpovězeny mnohé, i nevyslovené otázky týkající se studia, organizace času v životě studentů medicíny, zkoušek, podpory během studia a volnočasových aktivit.

Studenti si poté postupně prošli několik pracovišť a laboratoří, např. oddělení anatomie, patologie, fyziologie, simulační centrum, výzkumné centrum a seznámili se s průlomovými trendy v propojování moderních technologií s léčbou závažných stavů, s nejmodernějším zařízením pro výuku patologie a vyzkoušeli si např. odběr krve, masáž srdce správnou technikou s monitorováním úspěšnosti zásahu nebo poskytnutí první pomoci kojenci při vdechnutí cizího předmětu v simulačním centru, které také slouží k propojení teoretického vzdělání s klinickou praxí. Studenti odjížděli z fakulty plni nadšení. Každý si bezesporu našel to svoje, co ho nejvíc zaujalo a potvrdilo rozhodnutí studovat medicínu.

text: Jitka Krebsová

fotografie: Marika Constable a Jitka Krebsová