Přihlášení do databáze

Studijní výsledky, absence, průběh nostrifikace

Studenti informují rodiče, že jim byly předány loginy a hesla pro rodiče nutné k přístupu do databáze, aby mohli nahlížet na průběžné studijní výsledky svého dítěte.

https://ujop.cuni.cz/studium

n_login


Study results, absence

Students inform their parents that they have been given a user name and password needed for database access, so that they can view the regularly updated study results of their children.

https://ujop.cuni.cz/studium

n_login


Pезультаты, отсутствия

Студенты информируют своих родителей о том, что им были выданы логин и пароль, необходимые для доступа к базе данных, где они могут просмотреть текущие результаты своего ребенка.

https://ujop.cuni.cz/studium

n_login