Přírodovědná exkurze

Ve středu 11.5. jsme se s kolegyní Radkou a našimi třídami T8 a T10 vydaly na přírodovědnou exkurzi v biokoridoru Labe po naučné stezce Skupice – Huslík.

Naučná stezka začíná u přístaviště parníků pod poděbradským zámkem, které je pod parkovištěm, když sejdete po schodech dolů k řece.

Stezka vede z Poděbrad podél řeky Labe k soutoku s Cidlinou, odkud se vnitrozemním lužním lesem, kolem golfového areálu a podél slepého labského ramene Skupice vrací zpět do Poděbrad. 

Stezka je nenáročná, zcela bez převýšení. Převážnou většinou trasy vede po kvalitních asfaltových cestách, nebo krátkým úsekem lesem podél Skupice vyšlapanou pěšinou.

Studenti měli možnost pozorovat živočichy v jejich přirozeném prostředí.

Studenti se seznámili s flórou a faunou lužního lesa, ale také s dopravou po řece Labe, nebo s poděbradským zdymadlem.

Exkurzi jsem zakončili na Loděnici ÚJOP u poděbradského jezera.

Kde si studenti mohli na ohni opéct špekáčky, které jsme jim s kolegyní Radkou zakoupily.

Špekáčky chutnaly
Pohodička ve stínu borovic…
Pohodička u vody …
u vody

Našel se odvážlivec, který si byl zaplavat v jezeře.

text a foto: Zuzana Beránková