Sommerkolleg Poděbrady 2023

Sommerkolleg Poděbrady 2023 se koná od 09. 07. – 23.07. 2023. Kurz je určen studentkám/studentům se znalostmi německého jazyka na úrovni B1/B2.

Lektorkami kurzu jsou:

Mgr. Štěpánka Žmudová (a vedoucí kurzu)

Mgr. Ilona Stranková Mazůrková

Mag. Phil.Susanne Steinbichl                                                                                  

Mag. Viktoria Döberl                                                                                           

60 vyučovacích hodin, které účastnice/účastníci kurzu absolvují, bude doplněno přednáškami a exkurzemi. Výuka bude probíhat v prostorách ÚJOPu na poděbradském zámku.

Ubytování je zajištěno v Hotelovém domě, v Opletalově ulici. Stravování bude zčásti společné (společné snídaně a dvě společné večeře). Obědy a večeře budou probíhat individuálně a budou hrazeny stravovacími lístky.

Volný čas bude vyplněn sportovními aktivitami, krátkými pěšími výlety do nejbližšího okolí. O víkendu celodenním výletem. Podrobnější informace obdrží vybrané studentky/vybraní studenti včas před zahájením kurzu.

Případné dotazy posílejte na: zmudova.stepka@seznam.cz

Přihlášku do kurzu zašlete do 2. 5. 2023 na adresu:

Mgr. Štěpánka Žmudová, ÚJOP UK, Jiřího nám. 1/8, 290 01 Poděbrady

Exkurze do Osvětimi 2023

Jakožto již pravidelně, pomaturitní kurz, který se intenzivně na ÚJOP Poděbrady připravuje na budoucí povolání lékařů se vypravil na exkurzi do Osvětimi. Studenti byli dlouhodobě systematicky připravováni a exkurze byla specificky namířena na roli lékařů za nacistického Německa a jejich participaci na zločinech proti lidskosti.

Již klasicky jsme vyrazili v jednu ráno od kolejí a v 8.00 jsme již procházeli branou hlavního tábora. Zde jsme měli možnost nahlédnout do bloků (2 a 3) běžně nepřístupných veřejnosti a vyslechnout si velmi podrobnou přednášku na téma lágru, prvních transportů, života běžného vězně i vězňů sonderkommanda. Prošli jsme lazaretem i plynovou komorou s krematoriem a po třech hodinách se vydali na cestu k druhému lágru – Březince.

Zde jsme opět měli velmi privilegovanou prohlídku s možností nahlédnout, krom jiného, do jediného zachovalého baráku bývalého Terezínského tábora, který se od ostatních velmi lišil tím, že vězni neprošli selekcí typickou pro transporty v roce 1943 a tento byl ubytován celý a to včetně dětí, starých a bezmocných lidí a těhotných žen. Všech více než 3700 okupantů bylo vyhlazeno v plynových komorách 9. března 1944 po více jak půl roce v táboře.

Studenti se postavili na místa bývalých otevřených jam používaných k pálení těl maďarských židů v létě 1944 a prohlédli si ruiny všech krematorií a to včetně krematoria II., kde měl pitevnu Dr. Joseph Mengele. “Sauna” jim poskytla představu iniciace vězňů poslaných vpravo (život) a prošli se cestu k ženské části tábora, lazaretu, ruinám bývalého baráku, kde prováděl sterilizační pokusy na lidech Dr. Horst Schumann za pomoci rentgenového záření a před přesunem do bloku 10 i Dr. Carl Clauberg a k zázrakem zachovalé budově, kde byly rukou lékařů vražděny ženy a děti fenolovou injekcí do srdce.

Celý den nám střídavě mrholilo a pršelo. Na otevřeném prostoru Březinky nás navíc
pronásledoval velmi silný vítr, což autenticky dokreslovalo bídnost a hanebnost tohoto místa.

Text a fotografie: Marika Constable