Vánoční pozdravy od studentů

Fotografie z vánoční procházky s třídou T5

Cesta vedla kolem řeky až k jezeru, studenti si s třídním učitelem Honzou Bednářem povídali o životě v Poděbradech a o svých plánech do budoucnosti.

Fotografie z náměstí z vánoční procházky s třídou T14 přítomnou v Poděbradech: Alisher, Georgii, Kristina a třídní učitelka Radka Matějková

Procházka byla moc fajn, studenti byli upovídaní, stále se na něco vyptávali (co je u nás udivuje a tak), viděli jsme i tramvaj v Poděbradech.

Fotografie z náměstí Jiřího z Poděbrad, třída T2, studenti Damir a Oleg

Studenti se svou třídní učitelkou Anastázií Vašíčkovou prošli městem, dali si kakao, svařák, cukroví, které jim paní učitelka donesla. Mluvili o zajímavostech ve městě: morový sloup, socha Jiřího z Poděbrad, historické vily, socha Masaryka, orloj s plakáty naproti Masarykovi apod.

Vánoční procházka s třídou T6

Na zahradě poděbradského nadšence pro tramvaje (tramvaj je dovezená z Ostravy).

Třída T6 s třídním učitelem Petrem Táborským v Poděbradech na náměstí