Svátek práce – 1. máj

kvetoucí magnólie

Historie vzniku Svátku práce sahá až do roku 1890 na paměť vypuknutí stávky Chicagských dělníků, takže původ tohoto svátku sahá do USA. V Českých zemích se Svátek práce – první máj slaví od roku 1890 a první oslavy se konaly na Střeleckém ostrově v Praze.

tulipány

V naší zemi v období socialismu byly na prvního máje organizovány bohaté průvody městy, doplněné o tribunální přednesy čelních představitelů komunistické strany. Účast zde byla povinná, v průvodu byly zastoupeny jak děti ze škol, podniky a různé organizace. Tradiční prvek oslav socialistického prvního máje tvořila mávátka, transparenty, pugety šeříků a samozřejmě alegorické vozy. V porevolučních dobách, tj. po roku 1989 se oslavy prvního máje hromadně nekonají, ale obvykle je využívají některé politické strany ke svému zviditelnění.

Poděbrady začátkem dubna

Socha v parku
socha Malá tanečnice
narcisy
macešky
socha Ležící dívka
kvetoucí záhon s maceškami
kvetoucí strom
jehnědy
fialky
holub
labuť
holub hřivnáč
sojka
kačer
tulipány
kačena
Jordán
nutrie
Nanebevzetí panna Marie (Havířský kostelík)