Návštěva z Domu zahraniční spolupráce – DZS

Dne 7. února 2018 bylo společně zorganizováno ÚJOP Poděbrady a Domem zahraniční spolupráce – DZS slavnostní udílení cen třinácti nejlepším českým vládním stipendistům, kteří v současné době studují v přípravných kurzech v institutu pro jazykové a přípravné studie Univerzity Karlovy – Poděbradech.

Tito mezinárodní studenti intenzivně studují český jazyk a profesionální předměty, které jsou vyžadovány pro univerzitní přijímací zkoušky.

Fotografie: DZS