Důležitá telefonní čísla

Tísňová volání

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158
Městská policie 156
Evropské číslo tísňového volání 112