Adventní trhy v Poděbradech

Začátek adventních trhů letos připadá na první prosincový víkend, tedy na sobotu 2. a na neděli 3. prosince.  

V Poděbradech se letos konají tradiční víkendové adventní trhy na lázeňské kolonádě.

Trhy se budou konat po tři adventní víkendy vždy v sobotu a neděli od 10 do 18 hodin. 

Právě v neděli se rozsvítil vánoční strom v centru města na Jiřího náměstí.

Zima v Poděbradech

fotografie: Tomáš Grospič

První adventní neděle

je označována za železnou. V tuto neděli se zapaluje na adventním věnci první svíčka. Svíčka symbolizuje naději. První adventní týden je spjat se svátky svaté Barbory a Mikuláše. Začátek adventu se každý rok mění, letos připadá na 3. prosince.

EXKURZE NA 1. A 2. LÉKAŘSKOU FAKULTU V PRAZE

Ve středu 29. listopadu 2023 vyjeli studenti anglického přípravného programu na exkurzi na 1. a 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

Své zkušenosti sdíleli s našimi studenty členové studentské organizace Medsoc na 1. lékařské fakultě – studenti z vyšších ročníků lékařství. V rámci workshopu předvedli a vysvětlili principy poskytnutí první pomoci masáží srdce.

Na 2. lékařské fakultě si naši studenti v moderní budově postupně prošli několik pracovišť včetně pitevny, kde měli možnost být svědky pitev prováděných letošními prvními ročníky.

Během dne byly zodpovězeny mnohé otázky týkající se studia, organizace času v životě studentů medicíny, zkoušek, podpory během studia a volnočasových aktivit. Vedoucí zahraničních oddělení obou fakult vysvětlily organizaci a principy studia, stipendií a možnosti akreditace pro studium v zahraničí.

Pro naše studenty to byla bezesporu významná zkušenost a především příležitost fakulty a život na fakultách poznat, setkat se s našimi bývalými studenty z minulých let a potvrdit si své rozhodnutí studovat medicínu.

fotografie: Marika Constable