Druhá adventní neděle

je bronzová. V tuto neděli by se na věnci měla zapálit druhá fialová svíce. Této svíci se říká betlémská a symbolizuje mír. Druhá adventní neděle je v tomto roce 10. prosince.