Sommerkolleg Poděbrady 2023

Sommerkolleg Poděbrady 2023 se koná od 09. 07. – 23.07. 2023. Kurz je určen studentkám/studentům se znalostmi německého jazyka na úrovni B1/B2.

Lektorkami kurzu jsou:

Mgr. Štěpánka Žmudová (a vedoucí kurzu)

Mgr. Ilona Stranková Mazůrková

Mag. Phil.Susanne Steinbichl                                                                                  

Mag. Viktoria Döberl                                                                                           

60 vyučovacích hodin, které účastnice/účastníci kurzu absolvují, bude doplněno přednáškami a exkurzemi. Výuka bude probíhat v prostorách ÚJOPu na poděbradském zámku.

Ubytování je zajištěno v Hotelovém domě, v Opletalově ulici. Stravování bude zčásti společné (společné snídaně a dvě společné večeře). Obědy a večeře budou probíhat individuálně a budou hrazeny stravovacími lístky.

Volný čas bude vyplněn sportovními aktivitami, krátkými pěšími výlety do nejbližšího okolí. O víkendu celodenním výletem. Podrobnější informace obdrží vybrané studentky/vybraní studenti včas před zahájením kurzu.

Případné dotazy posílejte na: zmudova.stepka@seznam.cz

Přihlášku do kurzu zašlete do 2. 5. 2023 na adresu:

Mgr. Štěpánka Žmudová, ÚJOP UK, Jiřího nám. 1/8, 290 01 Poděbrady

Exkurze do Osvětimi 2023

Jakožto již pravidelně, pomaturitní kurz, který se intenzivně na ÚJOP Poděbrady připravuje na budoucí povolání lékařů se vypravil na exkurzi do Osvětimi. Studenti byli dlouhodobě systematicky připravováni a exkurze byla specificky namířena na roli lékařů za nacistického Německa a jejich participaci na zločinech proti lidskosti.

Již klasicky jsme vyrazili v jednu ráno od kolejí a v 8.00 jsme již procházeli branou hlavního tábora. Zde jsme měli možnost nahlédnout do bloků (2 a 3) běžně nepřístupných veřejnosti a vyslechnout si velmi podrobnou přednášku na téma lágru, prvních transportů, života běžného vězně i vězňů sonderkommanda. Prošli jsme lazaretem i plynovou komorou s krematoriem a po třech hodinách se vydali na cestu k druhému lágru – Březince.

Zde jsme opět měli velmi privilegovanou prohlídku s možností nahlédnout, krom jiného, do jediného zachovalého baráku bývalého Terezínského tábora, který se od ostatních velmi lišil tím, že vězni neprošli selekcí typickou pro transporty v roce 1943 a tento byl ubytován celý a to včetně dětí, starých a bezmocných lidí a těhotných žen. Všech více než 3700 okupantů bylo vyhlazeno v plynových komorách 9. března 1944 po více jak půl roce v táboře.

Studenti se postavili na místa bývalých otevřených jam používaných k pálení těl maďarských židů v létě 1944 a prohlédli si ruiny všech krematorií a to včetně krematoria II., kde měl pitevnu Dr. Joseph Mengele. “Sauna” jim poskytla představu iniciace vězňů poslaných vpravo (život) a prošli se cestu k ženské části tábora, lazaretu, ruinám bývalého baráku, kde prováděl sterilizační pokusy na lidech Dr. Horst Schumann za pomoci rentgenového záření a před přesunem do bloku 10 i Dr. Carl Clauberg a k zázrakem zachovalé budově, kde byly rukou lékařů vražděny ženy a děti fenolovou injekcí do srdce.

Celý den nám střídavě mrholilo a pršelo. Na otevřeném prostoru Březinky nás navíc
pronásledoval velmi silný vítr, což autenticky dokreslovalo bídnost a hanebnost tohoto místa.

Text a fotografie: Marika Constable

EXKURZE NA LÉKAŘSKOU FAKULTU V HRADCI KRÁLOVÉ

V pátek 10. února 2023 vyjeli studenti anglického přípravného programu na exkurzi na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Jednalo se o fakultní den otevřených dveří pro zájemce o studium v angličtině, který probíhal ve své úvodní části zároveň i online pro zájemce v zahraničí.

Po představení fakulty, přijímacího řízení, organizace studia, zkoušek, výzkumu, moderního vybavení a systému podpory v úvodní části pana proděkana sdíleli s našimi studenty své zkušenosti členové studentské unie – studenti z vyšších ročníků lékařství. Byly zodpovězeny mnohé, i nevyslovené otázky týkající se studia, organizace času v životě studentů medicíny, zkoušek, podpory během studia a volnočasových aktivit.

Studenti si poté postupně prošli několik pracovišť a laboratoří, např. oddělení anatomie, patologie, fyziologie, simulační centrum, výzkumné centrum a seznámili se s průlomovými trendy v propojování moderních technologií s léčbou závažných stavů, s nejmodernějším zařízením pro výuku patologie a vyzkoušeli si např. odběr krve, masáž srdce správnou technikou s monitorováním úspěšnosti zásahu nebo poskytnutí první pomoci kojenci při vdechnutí cizího předmětu v simulačním centru, které také slouží k propojení teoretického vzdělání s klinickou praxí. Studenti odjížděli z fakulty plni nadšení. Každý si bezesporu našel to svoje, co ho nejvíc zaujalo a potvrdilo rozhodnutí studovat medicínu.

text: Jitka Krebsová

fotografie: Marika Constable a Jitka Krebsová

PŘEROV NAD LABEM

Exkurze do skanzenu

Ve středu 7.12. odjely třídy E01, S01 a T03 autobusem do skanzenu v Přerově nad Labem. Tam už nás čekala průvodkyně.

Seznámila nás s historií a s lidovými tradicemi v období před Vánoci.

Rozloučila se s námi před školou.

Ve škole jsme si prohlédli různé betlémy. Bylo to jediné místo, kde se topilo a kde jsme si mohli chvilku sednout.

Zbytek skanzenu si pak mohl prohlédnout každý sám.

Exkurze Bohemia Crystal Poděbrady

Cizinci obdivují české sklo

Dne 7.12.2022 navštívili studenti třídy T05 firmu CRYSTAL BOHEMIA v Poděbradech. Zhlédli celý proces výroby skla, ovšem nadšení propuklo až ve firemní prodejně, kde studenti obdivovali broušené i nebroušené křišťálové výrobky. Z exkurze mnozí odcházeli s přesvědčením, že si určitě do své vlasti odvezou poděbradský skleněný suvenýr.

Mikuláš 2022

Mezi již tradiční svátky na ÚJOP Poděbrady patří Mikuláš, který obchází po jednotlivých třídách 5. prosince. Všichni studenti tak mají možnost se seznámit s touto českou tradicí určenou především dětem.

Studenti byli pochváleni za velmi příkladné studijní úsilí i výsledky. Studenti měli možnost zazpívat píseň nebo zarecitovat básničku. Jako odměnu dostali od „andělů“ i „čerta“ čokoládové adventní kalendáře.