GRADUATIO

GRADUATIO je opět tady!

Čas prý utíká jako voda a i tak rychle uběhl akademický rok 2017/2018 studentům ÚJOP UK Poděbrady.

 

7. 6. 2018 se nyní už absolventi se svými učiteli sešli v divadle Na Kovárně. Kulturní program spočívající ve hře na klavír, na kytaru, ve zpěvu, jojo show a filmovém představení zobrazujícím průřez nejdůležitějšími poděbradskými a školními událostmi z pohledu cizinců byl v režii studentů. Předávání certifikátů v červených tubách se ujali učitelé. Svým žákům popřáli mnoho studijních i osobních úspěchů, nezapomněli ani na ty, kteří právě skládali přijímací zkoušky na české vysoké školy, a s dojetím se s nimi loučili.

 

Absolventy s vynikajícími studijními výsledky ocenila Ing. Daniela Vlková, ředitelka školy, a RNDr. Martin Melcer, Ph.D., zástupce ředitele.
Celé slavnostní dopoledne vyvrcholilo proslovem paní ředitelky a bylo rámováno českou a studentskou hymnou.

 

Společná fotografie u historické fontány na prvním nádvoří zámku přinesla radost všem!
Tento mimořádný den zakončilo neformální rozloučení se studenty na zámecké zahradě v podobě rautu, tance a setkání s absolventy minulých let, kteří se do Poděbrad rádi vrací už jako posluchači českých vysokých škol. Při tomto setkání si všichni vyměnili zkušenosti nejen ze studia, ale i ze života v Čechách.

 

Autor textu: Andrea Kostelecká – vyučující na ÚJOP UK Poděbrady
Foto: Ilja Rudomilov