PODĚBRADSKÉ DRAČÍ SRDCE

I v letošním roce se studenti ÚJOP zúčastnili závodů dračích lodí PODĚBRADSKÉ DRAČÍ SRDCE o putovní pohár města Poděbrad, který se konal dne 26. 5. 2018 na poděbradském jezeře.

V pátek, v předvečer závodů si mohli studenti (někteří poprvé v životě), vyzkoušet pádlování na dračí lodi a v sobotu na závodech už se jelo naostro. 

Zájemců o závody z řad studentů bylo tolik, že nám pořadatel Altis umožnil, aby si několik studentů našlo místa i v další lodi, která byla z části obsazena i jinými zájemci o tento sport, např. bývalými studenty ÚJOP Poděbrady, kteří dnes studují na vysokých školách v ČR. Na závodníky ÚJOP se přišli podívat také vyučující ÚJOP a někteří z nich dokonce odvážně nastoupili do lodí a zúčastnili se soutěže také.

Každá posádka absolvovala 3 rozjížďky na 200 m podél pobřeží, a jeden start na 1000 m, ve kterém lodě obeplouvají ostrov uprostřed jezera.

Tým studentů z ÚJOP Poděbrady obsadil v závodě na 200 m krásné 6. místo, a v závodě na 1000 m se umístili jako sedmí.

Ačkoli celodenní sportovní akce byla fyzicky náročná, panovala na lodi i v zázemí pod stanem dobrá nálada, která většině studentů vydržela až do večera, i když byli někteří unavení.

Gratuluji a doufám, že vytrvalost a houževnatost vydrží studentům ÚJOP i do dalších let nejen v závodech dračích lodí, ale také v osobním životě a při studiu na vysoké škole.

Text a foto: Zuzana Beránková

Video : Vlaďka Melcerová

rozjezd na 200 m

závody na 200 m o 7. a 8. místo

závody na 1000 m

EXKURZE T6

17. 5. 2018 vyrazila třída T6 vlakem na Bezděz. Čekal nás vysokohorský výstup.

 Celý den bylo zataženo, ale naštěstí nepršelo. Vystoupali jsme na věž, kde trochu foukalo.

Potom nás čekala několikakilometrová cesta k Máchovu jezeru, kde jsme objevili model pro Rodinova Myslitele.

Při zpáteční cestě vlakem většina studentů zaslouženě odpočívala po celodenní námaze.

text a foto: třída T6

Matematika ve středověké Evropě

Dlouholetá spolupráce kolektivu vyučujících z MFF UK, FD ČVUT v Praze, VŠE v Praze a ÚJOP UK vyústila ve dvouletou intenzívní práci nad matematicko-historickým tématem, který v podobě knižního titulu dosud chyběl na pultech českých knihkupectví.

Píle celkem osmi spoluautorů dala vzniknout objemné monografii (684 stran) o středověké matematice. Autoři se opírají o historické prameny a vývoj matematiky zobrazují v širším politickém a kulturním kontextu. Kniha vyšla pod názvem Matematika ve středověké Evropě. Pozdní středověk a renesance v nakladatelství Česká technika – nakladatelství ČVUT v Praze v dubnu tohoto roku a veřejnosti byla představena v pátek 11. května 2018 na 24. mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2018.

Členem týmu, který vedla prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D. z Ústavu aplikované matematiky Fakulty dopravní ČVUT v Praze, byl také RNDr. Martin Melcer, Ph.D., zástupce ředitele ÚJOP UK na studijním středisku v Poděbradech, který přispěl kapitolou věnovanou významnému vědci, umělci a vynálezci Leonardovi da Vinci.

Více informací o publikaci lze nalézt na stránkách nakladatelství Česká technika:

https://eobchod.cvut.cz/odborne_knihy_cvut/

Většina autorského kolektivu je také členem programového a organizačního výboru Mezinárodních konferencí historie matematiky a Seminářů z historie matematiky pro vyučující na středních školách, které se od roku 2013 konají vždy na konci srpna také v Poděbradech. Tyto akce jsou veřejnosti přístupné, podrobnější informace lze nalézt na https://www.fd.cvut.cz/personal/becvamar/, všechny zájemce srdečně zveme a uvítáme jejich účast na těchto matematických seminářích.

Autoři článku: RNDr. Martin Melcer, Ph.D., Mgr. Andrea Kostelecká 

Foto: doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc., Vladimíra Melcerová

Exkurze H1, E3 a T5 – IQlandia Liberec

3. května naše třída H1 společně s třídami E3 a T5 navštívila moderní science centrum iQLANDIA ve městě Liberec. Nejdříve jsme navštívili planetárium, kde jsme se dívali na filmy o našem vesmíru. Pak jsme měli čas zkusit všechny originální interaktivní exponáty, které byly věnovány různým sférám lidského života. Například, medicína, mechanika, věda, sex a přírodní jevy. Dozvěděli jsme se, jak tornádo vzniká, jak poskytnout první lékařskou pomoc a udělali jsme test pro identifikaci temperamentu. Díky těmto exponátům jsme poznali hodně zajímavých faktů. To bylo opravdu moc informativní. 
Nejvíc se nám líbila výstava, která se jmenuje Kosmos. Bylo tam hodně vědeckých věcí, které souvisí s vesmírem. Také byl tam kosmický modul, ve kterém jsme si mohli pocítit jako skuteční astronauti. 
Doporučujeme každému navštívit tento centrum. Stojí to za to! 
 text a foto: Oleksandra Dorohokuplia, Lidia Stolbova, H1