Rozsvěcení vánočního stromu

Studenti i vyučující z ÚJOP UK Poděbrady se sešli v pondělí 29. 11. 2021 pod rozsvíceným vánočním stromem na prvním nádvoří Poděbradského zámku, aby si spolu připomněli krásné svátky Vánoc. Nad symbolem lásky a pospolitosti – nad obrovským srdcem – a za zpěvu koledy pokládali všichni hořící svíčky po obvodu červeného srdce. Studenti dostali sladkou odměnu.

Adventní čas

Význam adventu

Advent by měl být časem duchovního zklidnění, zpomalení, postění se, pokání a rozjímání. A proto lidé v tomto období nejedli maso. Nepořádaly se žádné taneční zábavy, hostiny, ani svatby. Soustředili se na přizpůsobení se prodlužujícím se temným nocím. Jedním z největších úkolů adventu byla příprava, kdy se uklízel celý dům, a i když se lidé postili, pekly se dobroty, které pak přišly štědrovečerní tabuli. Dále se také dralo peří, šilo, pletlo se, předlo a tkalo. Každé ráno pak věřící chodívali do kostela a zpívali. Dodnes se dochovalo například zpívání koled. Na rozdíl od dnešních dnů, kdy řada domácností je vánočně vyzdobena již v listopadu, se kdysi netradovala tak časná výzdoba. Vyzdobené nebyly ani kostely. Ty byly zdobeny pouze v rámci oslav Gaudete, k níž dochází o stříbrné adventní neděli. Teprve až po této neděli se začalo zdobit i obydlí.

První adventní neděle je označována za železnou. V tuto neděli se zapaluje na adventním věnci první fialová svíčka. Je to tzv. svíce proroků. Svíčka symbolizuje naději. První adventní týden je spjat se svátky svaté Barbory a Mikuláše.

17. listopad – Mezinárodní den studentů

Tento státní svátek je připomínkou tragických událostí, k nimž došlo v období od 28. října do 17. listopadu 1939 v tehdejším protektorátu Čechy a Morava. 

U příležitosti 21. výročí vzniku Československa se v Praze 28. října 1939 konala demonstrace, která byla ale násilně potlačena. Během těchto událostí bylo zraněno kolem 400 lidí, mezi těžce zraněnými byl také student lékařské fakulty UK Jan Opletal, který svému zranění 11. listopadu podlehl. Jeho pohřeb, který se konal 15. listopadu na Albertově, se stal manifestací tisíců lidí proti okupantům.

Následky tohoto odvážně vyjádřeného odporu proti nacistům byly tragické a přišly záhy, už v noci na 17. listopadu: Byly uzavřeny vysoké školy, pozatýkáni vůdci studentů, z nichž 9 bylo popraveno, dalších více než 1200 studentů bylo zbito a odvlečeno do koncentračních táborů. A došlo také k uzavření deseti českých vysokých škol.

Mezinárodní den studentstva byl vyhlášen v roce 1941 v Londýně jako připomínka těchto událostí při příležitosti jejich druhého výročí. Zasedání Mezinárodní studentské rady se tehdy zúčastnili delegáti z 26 zemí a své poselství zaslal i prezident USA F. D. Roosevelt.

Soutěž o nejkrásnější vyřezávanou dýni

Studenti ÚJOP UK Poděbrady se ve středu 27. 10. 2021 v odpoledních hodinách zúčastnili soutěže ve vyřezávání dýní. Za nejpovedenější oranžové výrobky byli studenti odměněni sladkostmi. 

SEMIFINÁLE

VÍTĚZNÉ DÝNĚ

Děkujeme všem zúčastněným, kteří přišli na soutěž „O nejkrásnější vyřezávanou dýni“, a neméně těm, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli s organizací.