Den české státnosti – Svatý Václav

Dne 28. září si český národ připomíná Den české státnosti, který je zároveň i svátkem Svatého Václava, patrona Čech a Moravy. Svátek připadá na den jeho zavraždění asi v roce 935 za účasti Václavova bratra Boleslava.

Socha sv. Václava na Václavském náměstí v Praze

Kníže Václav (907-929/935) byl světec z rodu Přemyslovců, syn knížete Vratislava I. a kněžny Drahomíry. V dětství byl vychováván svou babičkou Ludmilou na hradě Tetín. 

Doba Václavovy vlády je již od počátku charakteristická jeho podporou křesťanské církve a dalším upevňováním moci Přemyslovců nad českými zeměmi. Mezi jeho významné ctnosti patřila silná vůle, hluboká zbožnost a mírumilovnost.

Socha sv. Václava v kapli sv. Václava v katedrále sv. Víta v Praze

Panovník, jemuž záleželo na dobru národa

Pro dobro národa se snažil o pozvednutí morálky a pokřesťanštění země. Václavův politicko-náboženský směr, jeho orientace na Sasko a odklon od vazeb na Bavorsko, se znelíbil politické opozici, jejímž představitelem je Václavův vlastní mladší bratr Boleslav I. zvaný též Ukrutný.
Vzniká bratrský konflikt, který vyvrcholí pozváním Václava na svěcení kostela do Boleslavi, kde je pak tento český kníže ráno 28. září 935 (starší literatura uvádí rok 929) zavražděn. Hned na to Boleslav obsazuje se svojí družinou Pražský hrad a stává se knížetem, brzy dává převézt Václavovy ostatky do nového chrámu sv. Víta na Pražském hradě.

Smrt svatého Václava

Oslavy 800 let od první písemné zmínky o Poděbradech

Poděbrady si v roce 2023 připomínají 800. výročí od první písemné zmínky. 

Letos byly vybrány jako pořadatel Národního zahájení tradičních zářijových Dnů evropského dědictví.

Jsou také držitelem titulu Evropské město sportu 2023.

Při všech těchto významných příležitostech se v Poděbradech v období od 7. září do 1. října uskuteční řada kulturních, sportovních a společenských událostí při širokou veřejnost.

Podrobnější informace o všech akcích najdete na stránkách města Poděbrady

Kalendář akcí

Webináře / Webinars 2023

1. Život studenta v ČR – Student life in the Czech Republic

📅 05.09.2023 12:30-14:00

👉 YouTube stream

📣 If you do not know anything about the country you have come to and how to live here, come to our webinar about life in the Czech Republic.

We’ll talk about our experience of living here and answer your questions. Together we’ll wonder at all the things that we already know and that you have yet to learn.

❓ At the end of the webinar there will be a Q&A session.


2. UK a ÚJOP UK – Charles University and the Institute for Language and Preparatory Studies

📅 07.09.2023 12:30-14:00

👉 YouTube stream

📣 You may think this webinar will be of no use for you, nevertheless, do come and learn about:

  • where will your Matriculation ceremony take place
  • how old and grand Charles University is
  • how to get a handle on the system of Czech higher education
  • why you are so lucky to study at ILPS at Charles University
  • and much more.

❓ At the end of the webinar there will be a Q&A session.


3. Strategie výuky češtiny – Strategies for learning Czech

📅 11.09.2023 12:30-14:00

👉 YouTube stream

📣 This is the most useful of all our undoubtedly useful webinars because we are going to share some life hacks for learning Czech with you.

❓ At the end of the webinar there will be a Q&A session.

4. Život studenta v Poděbradech – Student life in Poděbrady

📅 14.09.2023 14:00-15:30

👉 MS Teams link

📣 How is life in Poděbrady?
Where to shop, where to eat and what to do in a small Czech town? How to study in a medieval castle in the 21st century?
These and other questions will be answered by student who in the past decided (just like you now) to spend a year of their lives studying at ÚJOP (ILPS) study center in Poděbrady.

❓At the end of the webinar there will be a Q&A session.