SKLÁRNY CRYSTAL BOHEMIA PODĚBRADY

Dne 20.4.2022 třída S01 navštívila firmu, která k Poděbradům neoddělitelně patří, SKLÁRNY CRYSTAL BOHEMIA.

Studenti užasli nad nádhernými skleněnými výrobky a mnozí si vzpomněli, jak v jejich rodné zemi často jejich rodiče po těchto broušených skvostech toužili.

Na závěr exkurze téměř všichni konstatovali, že Poděbrady jsou nejen na srdce, ale i na sklo.

text a foto: Sergei Chobanyan

Exkurze Auschwitz I. + II. – Birkenau 16.2.2022

ÚJOP Poděbrady již tradičně otevřel další ročník pomaturitního studia, který má za cíl připravit studenty na příjímací zkoušky na lékařské fakulty v rámci celé České republiky. Nedílnou součástí tohoto programu je i výuka lékařské etiky a to nejen v reflexi přijímacího pohovoru, ale zejména za účelem snížení množství anetických lékařů upínajících se na paternalistické principy narušující autonomii pacienta ve zdravotnictví. Pochopení konotací historických událostí, které měly a mají vliv na moderní pojetí lékařství je nezbytnou součástí tohoto procesu.

Studenti jsou cíleně připravováni již před samotnou exkurzí, která je doplněním jejich znalostí, ne solitárním zdrojem informací vázajících se na historické postavení lékařů. Tato exkurze měla svou premiéru v roce 2019. Bohužel v letech 2020 a 2021 byla zrušena kvůli kovidové situaci.

Výlet je celkově náročný, odjíždí se v jednu hodinu ranní od kolejí v Poděbradech a exkurze začíná tradičně v 8.00 v Auschwitz I. Prohlídka zahrnující oba tábory trvá 6 hodin. Zimní čas exkurze je volen cíleně, aby zkušenost studentů byla co nejvíce autentická.

Měli jsme obrovské štěstí na průvodce, který velice rychle zjistil, že studenti jsou zapálení a mají hluboké předporozumění tématu a dobrovolně nám poskytl výklad cílený na situace, které spojovaly lágry s lékařskou profesí. Poté, co se ujistil o tom, že studenti jsou nejen vnímaví, ale i responsivní, tak nám dokonce domluvil překvapení. Po přesunu do Auschwitz II. – Birkenau pro nás získal přístup do budovy, která je permanentně uzavřená veřejnosti a ani většina průvodců do ní ještě nevstoupila. Tato místnost je tradičně otevírána pouze pracovníkům památkového ústavu. Jde o budovu, která si nese velmi tragické poselství.

Po osvobození Auschwitz II. – Birkenau v lednu 1945 se většina dřevěných ubikací rozebrala. Jednak na podpal a současnou sanitaci místa, ale zachovalé dřevo bylo také vzácným stavebním materiálem, který se vyvezl mimo lágr. Vězni, kteří byli nacisty ponecháni vlastní zkáze, zatímco zbytek tábora byl vyhnán na pochod smrti, se veřejně vymezili proti destrukci výše zmiňované budovy. Tento malý dřevěný domek měl navždy stát jako vzpomínka na jeho oběti. V této budově, která se nachází jen několik málo metrů od místa, kde SS lékaři Clauberg a Shumann prováděli své sterilizační pokusy na lidech (na straně ženské sekce tábora), se hromadně vraždily děti, většinou smrtícími injekcemi do srdce.

Exkurze naplnila očekávání, studenti aktivně čerpali informace a vedli diskuse, které pokračovaly i cestou zpět do Poděbrad, kam je autobus v pořádku dovezl zpět ke kolejím po 22. hodině.

text a fotografie: Marika Constable