Den české státnosti 28. září

Tento den slavíme památku svatého Václava, knížete českých zemí, který byl pravděpodobně roku 935 v tento den zabit svým bratrem Boleslavem ve Staré Boleslavi, jeho sídle, u dveří kostela. Tento čin byl velmi odsuzován, protože se jednalo nejen o bratrovraždu, ale také o porušení zákona pohostinnosti.

Svatý Václav je symbolem českého státu a jeho přemyslovské tradice, hlavním patronem české země, bývá zobrazován s kopím s praporem, také s mečem a štítem se svatováclavskou orlicí.

Svatý Václav byl velmi pozitivně hodnocen pro svou zbožnost a šíření křesťanství, ale také pro udržení samostatné české státnosti i v nelehkých dobách a za cenu velkých ústupků (placení daně Jindřichu Ptáčníkovi) a pro obratnou domácí i zahraniční politiku.

Webináře / Webinars

1. Život studenta v Poděbradech – Student life in Poděbrady

06.09.2022 14:00-15:30

👉 MS Teams link

📣 How is life in Poděbrady?
Where to shop, where to eat and what to do in a small Czech town? How to study in a medieval castle in the 21st century?
These and other questions will be answered by students who in the past decided (just like you now) to spend a year of their lives studying at ÚJOP (ILPS) study center in Poděbrady.
At the end of the webinar there will be a Q&A session.


2. Život studenta v ČR – Student life in the Czech Republic

07.09.2022 12:30-14:00

👉 Zoom link

📣 If you do not know anything about the country you have just arrived to, and you would love to know how to make best of living here, don´t hesitate and come to our webinar about the life in the Czech Republic.
We are more than happy to share our experience of living here and we will try to answer all your questions.
At the end of the webinar there will be a Q&A session.


3. UK a ÚJOP UK – CU & ILPS

08.09.2022 12:30-14:00

👉 Zoom link

📣 You may think this webinar will be of no use for you, nevertheless, do come and learn about:
*where will your Matriculation ceremony take place;
*how old and grand Charles University is;
*how to get a handle on the system of Czech higher education;
*why you are so lucky to study at ILPS at Charles University; and much more.
At the end of the webinar there will be a Q&A session.


4. Strategie výuky češtiny – Strategies for learning Czech

14.09.2022 14:00-15:30

👉 Zoom link

📣 This is the most useful of all our undoubtedly useful webinars because we are going to share some life hacks, that will help you with learning Czech.
At the end of the webinar there will be a Q&A session.


5. Jak přežít v Česku – How to Survive in Czechia (ENG)

15.09.2022 12:30-14:00

👉 Zoom link

Meeting ID: 851 7548 0723, Passcode: YENH3L


6. Jak přežít v Česku – Как выжить в Чехии (RUS)

16.09.2022 12:30-14:00

👉 Zoom link

Meeting ID: 826 7239 1742, Passcode: Fy8NYX