Den české státnosti 28. září

Tento den slavíme památku svatého Václava, knížete českých zemí, který byl pravděpodobně roku 935 v tento den zabit svým bratrem Boleslavem ve Staré Boleslavi, jeho sídle, u dveří kostela. Tento čin byl velmi odsuzován, protože se jednalo nejen o bratrovraždu, ale také o porušení zákona pohostinnosti.

Svatý Václav je symbolem českého státu a jeho přemyslovské tradice, hlavním patronem české země, bývá zobrazován s kopím s praporem, také s mečem a štítem se svatováclavskou orlicí.

Svatý Václav byl velmi pozitivně hodnocen pro svou zbožnost a šíření křesťanství, ale také pro udržení samostatné české státnosti i v nelehkých dobách a za cenu velkých ústupků (placení daně Jindřichu Ptáčníkovi) a pro obratnou domácí i zahraniční politiku.