Interní vyučující ÚJOP

Internal teacher ILPP, Bнутренние учителя ИЯПП

Zkr., Abbr., Aббр. Vyučující, Teachers, Учителя
E-mail
Bd Mgr. Jan Bednář – čeština  jan.bednar@ujop.cuni.cz
Be Mgr. Zuzana Beránková – matematika, fyzika  zuzana.berankova@ujop.cuni.cz
Cn Mgr. Marika Constable – angličtina  marika.constable@ujop.cuni.cz
Ja Mgr. Veronika Jankulíková – čeština, úvod do oboru  veronika.jankulikova@ujop.cuni.cz
Jl Ing. Miroslav Jílek – matematika, programování  miroslav.jilek@ujop.cuni.cz
Ko Mgr. Andrea Kostelecká – čeština, dějepis  andrea.kostelecka@ujop.cuni.cz
Kb Mgr. Jitka Krebsová – angličtina, čeština  jitka.krebsova@ujop.cuni.cz
Mc Jana Macurová – čeština  jana.macurova@ujop.cuni.cz
Me RNDr. Martin Melcer – matematika, fyzika  martin.melcer@ujop.cuni.cz
Mt Mgr. Radka Matějková – matematika, fyzika  radka.matejkova@ujop.cuni.cz
Ng Mgr. Helena Nagyová – čeština, angličtina  helena.nagyova@ujop.cuni.cz
No Ing. Jana Nováková – matematika  jana.novakova@ujop.cuni.cz
Pk Mgr. Kateřina Pokorná – čeština, angličtina  katerina.pokorna@ujop.cuni.cz
Rb RNDr. Zdeněk Rubeš – matematika, fyzika  zdenek.rubes@ujop.cuni.cz
To Mgr. Michaela Straková Tomášová – čeština, úvod do oboru  michaela.tomasova@ujop.cuni.cz
Va Mgr. Lukáš Vaňous – čeština  lukas.vanous@ujop.cuni.cz
Vs Jaroslava Vesecká – matematika, fyzika  jaroslava.vesecka@ujop.cuni.cz