EXKURZE NA LÉKAŘSKOU FAKULTU V HRADCI KRÁLOVÉ

V pátek 11. února 2022 vyrazili studenti anglického přípravného programu na exkurzi na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Jednalo se o fakultní den otevřených dveří pro zájemce o studium v angličtině, který probíhal ve své úvodní části zároveň i online pro zájemce o studium v zahraničí.

Po představení fakulty, přijímacího řízení, organizace studia, zkoušek, výzkumu, moderního vybavení a systému podpory v úvodní části pana proděkana sdíleli s našimi studenty své zkušenosti členové studentské unie – studenti z vyšších ročníků lékařství. Byly zodpovězeny mnohé, i nevyslovené otázky týkající se studia, zkoušek, strategie u zkoušek, podpory během studia, volnočasových aktivit.

Studenti si poté postupně prošli několik pracovišť a laboratoří – oddělení anatomie, patologie, histologie, fyziologie a simulační centrum. Vyzkoušeli si např. výuku na oddělení histologie v moderní laboratoři nebo resuscitaci novorozence v simulačním centru, které také slouží k propojení teoretického vzdělání s klinickou praxí. Každý si bezesporu našel to svoje, co ho nejvíc zaujalo a potvrdilo rozhodnutí studovat medicínu.

fotografie a text: Mgr. Jitka Krebsová