Jarní výstava orchidejí v Praze

V botanické zahradě v Praze je otevřena jarní výstava orchidejí za šesti světadílů. Můžete ji navštívit až do 20. března. 

Botanická zahrada hlavního města Prahy se pěstování orchidejí věnuje již od roku 1995 a vlastní kolekce nyní čítá přibližně na 2300 druhů.

Velké množství kultivarů (hybridy) můžete koupit v běžném květinářství …

… ale původní (botanické) druhy orchidejí najdete jen u specializovaných pěstitelů.

Orchideje se dokázaly přizpůsobit téměř jakýmkoliv podmínkám na Zemi. Rozkvétají na vrcholcích velehor ve výškách nad 4 700 metrů i nedaleko sibiřského pólu chladu, v bažinách téměř ve vodě i v polopouštích, kde se najde aspoň nepatrné množství vody. 

Najdeme je nejen v tropických pralesích, ale i na českých loukách. 

Necelých 27 000 druhů roste po celém světě kromě nejsušších pouští a oblastí trvale pokrytých sněhem a ledem. S výjimkou Antarktidy je najdeme na všech světadílech a rostou i za severním polárním kruhem.

Na výstavě se můžete pokochat nejrůznějšími tvary divokých květů …

Obdivovat sladkovodní jezírko s velkými tropickými rybami …

Nebo si domů zakoupit některou z vystavených krasavic – orchidejí.

text a fotografie: Zuzana Beránková

Botanická zahrada Praha