Skládám básně po čtyřech měsících výuky češtiny

Student UJOP UK Poděbrady Yevgeny legalov Legalov z Běloruska od září 2019 studuje češtinu. Český jazyk ho natolik okouzlil, že po čtyřech měsících intenzivní výuky skládá básně v češtině. Nakolik se mu to daří, posuďte sami.

Když si myslíš, že svět je proti tobě,
pamatuj si, odkud jsi.
At´ nikdo nezmění cestu, jež je pro tebe,
po porážce vždy bude slavné vítězství .

Když se ti něco nedaří, to nic,
jdi dál, čekej, krok za krokem.
Kdo lení, nedostane už víc,
ale kdo jde, bude dělat pokroky.

Já jsem přišel z jiného světa,
kde se ubohost týká všech.
A ted’ tu žádám odvetu,
abych letěl výše pražských střech.

Ne, česky ty nemůžeš psát,
tvoje báseň nezní ani skvěle, 
vy cokoli mi můžete říct,
ale vězte, je mi to u …

Autor: Yevgeny Iegalov Legalov

Text: Mgr. Andrea Kostelecká

Exkurze studentů na lékařskou fakultu

Studenti anglického přípravného programu navštívili v pátek 24. ledna 2020 Lékařskou fakultu v Hradci Králové. Po úvodním slovu pana proděkana si prohlédli hlavní historickou budovu fakulty s moderně vybavenými učebnami a zázemím v Šimkově ulici. Konkrétně studenti navštívili centrum anatomie, fyziologie a simulační centrum.

Dále se přesunuli do tzv. kampusu, kde si ve výukovém a výzkumném centru vyzkoušeli moderně vybavenou laboratoř pro praktická cvičení a pokládali panu proděkanovi další otázky. Byli seznámeni především s chodem fakulty, studijními požadavky a principy studia lékařství a etického kodexu. Exkurze byla zakončena v nemocnici a ve vestibulu „emergency“.

Lékařská fakulta v Hradci Králové je moderní univerzita s příjemnou atmosférou. Je zaměřena na výuku a výzkum v oblasti medicíny a také na zahraniční spolupráci. Vedle výuky fakulta nabízí studentům množství kulturních a sportovních akcí. Studenti můžou počítat s významnou podporou studijního oddělení.

text a fotografie: Helena Nagyová