Žádost – studijní záležitosti

Žádost – studijní záležitosti

žádost o změnu školního režimu, uvolnění apod.

Změna studijního oboru je možná do konce října a pouze jedenkrát


Application – study matters

Request for a change of school regime, release, etc.

It is possible to change a course of study only once and by the end of October


Просьба – учёбa

просьба об изменении в подпрограммах, отдыхи т.д

изменение специальности- до конца октября, только один раз