Cesta do zahraničí

Souhlasný dopis pro studenty cestující do zahraničí,

který musí vyplnit rodiče, naskenovat a zaslat v příloze mailu na studijní oddělení, aby bylo možné přiložit k žádosti studenta o výjezd mimo ČR.

Consent Letter for Students Travelling Abroad

which must be filled in by the parents, scanned and sent in an e-mail to the study department so that the student’s request for leaving the Czech republic can be enclosed.

Соглаcие родителей с отъездом студента за границу,

которoe должнo быть заполненo родителями, должнo быть отсканированo и отправленo в приложении к электронному письму в учебный отдел, чтобы иметь возможность сопровождать просьбу студента о поездке за пределы Чешской Республики.