Exkurze třídy PP1 do Milovic

Dne 10. prosince vyrazila třída PP1 na exkurzi do Milovic. Začali jsme návštěvou mezinárodního vojenského hřbitova, kde nám pan Čerepušťák přiblížil vojenskou historii Milovic od začátku 20tého století až po současnost. Dozvěděli jsme se například, že za první světové války zde byly zajatecké tábory, kde bylo v jednu chvíli ubytováno přes 25 000 vojáků, většinou z Itálie. I proto je přilehlý hřbitov známý také jako Italský hřbitov. Následně jsme se vydali do bývalého Milovického vojenského prostoru a vylezli jsme na jeden z mála zachovalých bunkrů, vybudovaných sovětskou armádou. Poté jsme se přesunuli na nedaleké paintballové hřiště a několik následujících hodin jsme strávili hrou různých strategických her. Výlet se velmi vydařil, a to nemalou měrou díky slunečnému počasí. Věřím, že krom několika modřin si studenti odnesli i spoustu zážitků a nových informací.

Text a fotografie: Jolana Hanušová

Mikuláš na ÚJOP

Mezi již tradiční svátky na ÚJOP Poděbrady patří Mikuláš, který obchází po jednotlivých třídách 5. prosince. Všichni studenti tak mají možnost se seznámit s touto českou tradicí určenou především dětem.

I letos byl „Mikuláš“ zastoupen panem Jílkem, role „čerta“ se ujala paní Beránková, doprovázeli je čeští studenti v kostýmech anděla a dalšího čerta.

Někteří studenti byli pochváleni za velmi příkladné studijní úsilí i výsledky. Studenti měli možnost zazpívat píseň nebo zarecitovat básničku a mnozí se toho s radostí a pobavením ujali. Jako odměnu dostali od „anděla“ i „čerta“ čokoládové Mikuláše.

Studenti třídy E1 zpívají vánoční koledu

Studenti třídy E3 zpívají vánoční koledu

Studenti třídy H1 recitují koledu

Studenti třídy PP4 recitují koledu

Studenti třídy T1 zpívají vánoční koledu

Studenti třídy T3 recitují koledu

Studenti třídy T4 recitují koledu

Studenti třídy T5 recitují koledu

Studenti třídy T6 zpívají koledu

text: Zuzana Beránková

fotografie a video: Adéla Karenová 

Grönholmova metoda

Divadlo Na Kovárně Poděbrady, sobota 7. Prosince 2019 v 19:30 hod.

PŘEDSTAVENÍ DIVADELNÍHO SPOLKU JIŘÍ PODĚBRADY

Současné španělské drama Jordi Galcerána v režii Ladislava Langra

Napínavé drama současného španělského dramatika z roku 2004 ukazuje v komorním prostředí, kam až jsou lidé schopni zajít v touze získat výtečně placené místo, jak jsou ochotni s sebou nechat manipulovat s vidinou úspěchu a současně jak příležitost mít moc, vede až k hlubokému opovrhování člověkem jako svébytnou osobností. Mrazivý příběh plný neskrývaných emocí ukazuje odcizenost současné doby, kdy se člověk drcen soukolím může velmi snadno stát pokusným králíkem a svádí pak nerovný, zoufalý boj.

úprava a režie: Ladislav Langr

hrají

Jana Langr

Helena Pěchová

Martin Daněk

Martin Kočí

Martin Šípek

doba trvání představení: 60 min.

premiéra 21. října 2017

ocenění

Třešťské divadelní jaro 2018

cena Ladislavu Langrovi za výpravu inscenace

cena Martinu Daňkovi za postavu Roberta Reinera

čestné uznání Janě Langrové za postavu Sylvy Karenové

čestné uznání Ladislavu Langrovi za režii

Divadelní festival Ludmily Cápkové Kroměříž 2018

hlavní cena poroty – celkový vítěz festivalu

divadelní přehlídka O Václava 2018

hlavní cena poroty – celkový vítěz festivalu

Rozsvěcení vánočního stromu

Studenti i vyučující z ÚJOP UK Poděbrady se sešli v pondělí 2. 12. 2019 u starobylé, kamenné kašny na prvním nádvoří poděbradského zámku, aby si spolu připomněli krásné svátky Vánoc. Nad symbolem lásky a pospolitosti – nad obrovským srdcem – a za zpěvu koledy pokládali všichni hořící svíčky po obvodu červeného srdce, dojemnou atmosféru umocnilo i rozsvícení vánočního stromku. Ten nepatří jen ÚJOPu, ale tradičně všem lidem dobré vůle.