Zahradní slavnost

Podobně jako v minulých letech se i letos 31. 5. 2019 v odpoledních hodinách sešli na zámecké zahradě studenti a vyučující ÚJOP, aby společně oslavili konec školního roku 2018/2019. 

Tradičně se přišli na zahradní slavnost podívat i bývalí studenti ÚJOP Poděbrady, kteří nyní studují na vysokých školách v ČR, kteří jsou vždy srdečně vítáni.

V přátelské atmosféře se věnovali společenské konverzaci, jídlu i pití …

Fotografie: Zdeněk Frejvald a Zdeněk Rubeš

text: Zuzana Beránková

GRADUATIO 2019

Dne 31. 5. 2019 se sešli absolventi se svými učiteli v divadle Na Kovárně. Přivítání a úvodního proslovu se ujali Artem a Tichon.

Hned ze začátku vystoupily poděbradské gymnastky s pohádkovým tancem Aladin.

Předávání certifikátů v červených tubách se ujali učitelé. Svým žákům popřáli mnoho studijních i osobních úspěchů a s dojetím se s nimi loučili.

Jako první si pro svoje certifikáty přišli studenti technických tříd T1 až T4.

Z řad studentů se jako první účinkující představil Vasilij Gorelov ze třídy T7 s písní Good bye, my lover od Jamese Blunta.

Po něm přišly na pódium slečna Kanna z pre-programu a slečna Olga ze třídy T7, které zahrály na piano a housle skladbu Melodie, jejímž autorem je Čajkovskij.

V další skupině studentů, kteří si přišli pro své certifikáty, byli studenti tříd T5, T6, T7, H1 a H2.

Ve třetím kulturním bloku se představily tři studentky. První zazpívala slečna Ana ze třídy E3 gruzínskou píseň o životě. 

Po ní přišla slečna Addis ze třídy E4 zazpívat etiopskou písničku He deserves all praise a nakonec zahrála slečna Olga Mozartovu skladbu Fantazie.

 

Poslední skupinou studentů, kteří si přišli pro certifikát, byly třídy E1, E2, E3, E4, N1 a nakonec studenti anglického Pre-Programu.

Posledním kulturním vystoupením byla píseň slečny Lolity ze třídy E3.

Poté přišla na pódium paní učitelka Zuzana Beránková s odvážnými studenty, kteří se minulou sobotu zúčastnili závodů Dračích lodí na poděbradském jezeře a získali pohár Sympatie.

Paní ředitelka Vlková a pan zástupce Melcer, odměnili nejlepší studenty, kteří vynikali svými studijními výsledky, snahou a energií, a proto třídní učitelé vybrali ze svých tříd jednoho, kdo si zasloužil za svou několikaměsíční práci ocenění.

Studenty s vynikajícími studijními výsledky se taky detailně podívala paní ředitelka s panem zástupcem a za sebe vybrali 9 nejlepších studentů ÚJOP, které přišli odměnit společně s panem Iljou Rudomilovem.

Závěrečnou řeč pronesl student Saviour ze třídy E4. 

Slavnostní dopoledne vyvrcholilo proslovem paní ředitelky a bylo zakončeno studentskou hymnou.

Fotografie: Zdeněk Frejvald

Text: Zuzana Beránková

Fotografie: Zdeněk Frejvald

Fotografie: Zdeněk Rubeš

VIDEA Z VYSTOUPENÍ

poděbradské gymnastky, tanec Aladin

Vasilij Gorelov, Goog bye, my lover

Kanna a Olga, Melodie, Čajkovskij

Ana, gruzínská píseň o životě

Addis, etiopskou píseň He deserves all praise

Olga, Mozartova skladba Fantazie

Lolita

video: Zuzana Beránková