GRADUATIO 2021

Dne  7. 6. 2021 se v dopoledních hodinách sešli v aule a na zámecké zahradě studenti a vyučující ÚJOP k slavnostnímu zakončení školního roku 2020/2021.

zahrada na zámku
slavnostního zahájení se ujala Veronika Jankulíková

Třídní učitelé předali studentům certifikáty. 

Marika Constable
třída PP
třída T1
třída T2
třída T3
třída T4
Miroslav Jílek a Jan Bednář
třída T5
Zdeněk Rubeš
třída T6
třída T7
třída T8
Lukáš Vaňous a Jan Bednář
Radka Matějková
Jaroslava Vesecká

Pak následovalo veselé taneční vystoupení tříd PP.

taneční vystoupení tříd PP

Pan ředitel Melcer a paní ředitelka Hůlková Nývltová odměnili nejlepší studenty, kteří vynikali svými studijními výsledky, snahou a energií, malým dárkem.

ředitel střediska ÚJOP Poděbrady, RNDr. Martin Melcer, Ph.D.
ředitelka ÚJOP, PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D.
nejlepší studenti

Na závěr předal ocenění výborným studentům i pan Ilja Rudomilov.

Ilja Rudomilov
nejlepší studenti

fotografie a text: Zuzana Beránková

Tour de Poděbrady

Blíží se první červnový víkend, což znamená tradiční cyklovýlet z Prahy do Poděbrad s názvem Tour de Podebrady. Zúčastnit se může kdokoli!
Začátek je naplánován na 5. června, start v 11:00 před stanicí metra Rajská zahrada, pravděpodobně se do Poděbrad dostaneme kolem 17–18 hodiny a po večeři se vrátíme do Prahy vlakem.

Naše trasa povede po evropské cyklostezce EuroVelo 4 a bude dlouhá přibližně 57 km po celé své délce. Během cesty si uděláte 2 přestávky na občerstvení a odpočinek. Tour de Podebrady obecně nevyžaduje speciální fyzickou přípravu, cílem je odpočinek, nikoli fyzický trénink. Kdo se opravdu unaví, může se vždy vrátit vlakem, často projíždíme železničními stanicemi. Chcete-li se zaregistrovat k účasti a získat další informace, které vám poskytne PM Ilja Rudomilov.