GRADUATIO 2024

Ve středu 5. 6. 2024 se v dopoledních hodinách sešli v reprezentativní místnosti na zámku studenti a vyučující ÚJOP k slavnostnímu zakončení akademického roku 2023/2024.

Moderování programu se ujala Veronika Jankulíková.

Přivítali jsme mezi námi paní ředitelku Danu Hůlkovou-Nývltovou

Následovalo předávání certifikátů třídám.

Třída C01
Třída C02
Třída C03

Student třídy C02 Timur Dostanov byl odměněn za první místo v celoroční fotografické soutěži na téma Studium na ÚJOP, cenu mu předala paní Marie Poláčková.

Třída C04
Třída S01
Třída L01

Studenti Yelyzaveta Rafalska a Ivan Milić zahráli a zazpívali píseň Cesta

Program pokračoval předáváním certifikátů dalším třídám.

Třída PP1
Třída PP2
Třída M1

Na závěr promluvil vedoucí střediska Mgr. Lukáš Vaňous ke studentům a popřál jim mnoho úspěchů v dalším studiu na vysokých školách.

Pozdravy a videa studentů z ÚJOP

Student ÚJOP Poděbrady – Iamze Beridze z Gruzie
Studentky ÚJOP Poděbrady – Yelyzaveta Rafalska a Nadiya Romanenko

Text a fotografie: Zuzana Beránková