Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020

V pátek 18. října 2019 jsme měli imatrikulaci. Slavnostně oblečeni jsme se sešli v 9 hodin v zámeckém divadle. Bylo tam hodně lidí, všechna sedadla byla obsazena.

       Obřad začal českou státní hymnou, kterou hrál na klavír japonský student Atsushi Hamano. Pan ředitel přednesl inspirativní projev a potom nám představil všechny naše učitele. Následovala kulturní představení / zpěv, tanec a hra na kytaru / současných studentů naší školy. Poté nám bývalý absolvent Vladimir Privulovič vyprávěl o svých zkušenostech se zdejším studiem a zpíval několik písní. Program pokračoval opět hrou na klavír virtuózního japonského studenta, který zahrál Chopina. Nakonec jsme vyslechli studentskou přísahu ve čtyřech jazycích / česky, rusky, anglicky, španělsky / a složili studentský slib.

Imatrikulace byla zakončena studentskou hymnou Gaudeamus igitur.

Několik citací závěrem:

1/ Myslím, že mezi studenty jsou talentovaní lidé, ale oni nechtěli vystoupit.

2/ Představení trvalo asi hodinu, ačkoli to vypadalo, že je delší, to ukazuje, že bylo skvělé.

3/ Měli jsme se fajn.

4/ Bylo by dobré uspořádat podobné akce, protože je to dobrý způsob, jak se naučit česky.

5/ Ve škole bylo hezké, že pro nás program připravili. Líbilo se mi to.

6/ Představení studenta Atsushi se mi líbilo nejvíc, protože je virtuózním klavíristou a hrál Chopina, jednoho z mých oblíbených skladatelů.

7/ Chtěl bych mít ještě další show. Může to být nějaká hra. Jakákoli tvůrčí aktivita je dobrá.

studenti třídy S1

fotografie: Oxana Kravchenko