Imatrikulace 2018

Rok s rokem se sešel, a tak poděbradské divadlo Na Kovárně 19. 10. 2018 opět přivítalo slavnostní imatrikulací nové studenty ÚJOP UK Poděbrady.

Po úvodním přivítání, hymně a proslovu učitelů zahraniční studenti předvedli tradiční peruánský tanec, zazpívali, zahráli na ukulele i zarecitovali.

Učitelé ÚJOP UK Poděbrady se jim představili a mohutný kulturní program složený ze hry na klavír, na housle a na kytaru, z tance a zpěvu vygradoval studentským slibem.

Silně emotivním okamžikem byla motivační řeč zambijského studenta Savioura, který promluvil ke studentům o tom, jak je čeština obtížný jazyk, jak by se neměli při prvních neúspěších vzdávat a že k cíli lze dojít nejen přímou snadnou cestou.

Paní ředitelka ÚJOP UK Poděbrady Ing. Daniela Vlková přednesla slavnostní projev a ocenila záslužný čin zahraničního studenta, který v náročné životní situaci pomohl starší ženě.

Slavnostní imatrikulace byla zakončena studentskou hymnou.

Autor textu: Mgr. Andrea Kostelecká

Foto: Mgr. Zuzana Beránková

Historické fotografie Poděbrad

Dne 28. 10. si připomeneme 100. výročí založení Československé republiky.

Jak tenkrát Poděbrady vypadaly?

Poznáte na historických fotografiích a pohlednicích místa, kolem kterých denně chodíte?

Hodinový koberec v parku

Hloškova vila 1930

Hrad ze druhého břehu

Jezírko na Zámostí 1895

Jiříkovo divadlo

Kolonáda 1923

Libenský 1915

Mlýn 1919

Jiřího náměstí 1913

Obora 1917

Poděbrady 1914

Riegrovo náměstí 1913

Záložna 1909

Poděbrady 1919

Železný most 1920

Poděbrady letecky 1922