Malování perníčků a rozsvěcení vánočního stromu

Studenti i vyučující z ÚJOP UK Poděbrady se sešli v pondělí 28. 11. 2022 v aule A, aby společně zahájili advent malováním perníčků.

Na zahradě poděbradského zámku si připomněli krásné svátky Vánoc nad symbolem lásky a pospolitosti – nad obrovským srdcem – kdy všichni pokládali hořící svíčky po obvodu červeného srdce, které je určeno všem lidem dobré vůle.

Na zámku pak studenti vyzdobili svými perníčky vánoční stromek a společně s vyučujícími si zazpívali české koledy. 

Videa

Koleda 1

Koleda 2

První adventní neděle – železná

První adventní neděle v tomto roce je 27. listopadu 2022. Začátek adventu se každý rok mění, vždy je to však v období 27. listopadu – 3. prosince. V posledním případě pak vychází poslední adventní neděle přímo na Štědrý den. To nás však letos nečeká.

Advent je spíš klidným obdobím, kdy děti otevírají adventní kalendáře, zapalují se svíčky na adventních věncích, připravuje se cukroví a později se zdobí vánoční stromeček.

Den studentstva – 17. listopad

Uzavření českých vysokých škol 17. listopadu 1939 proběhlo na základě vyhlášky říšského protektora, která měla uzavřít české vysoké školy na dobu tří let. Záminku pro nacistické represe byla série podzimních studentských demonstrací proti německé okupaci. Poslední taková demonstrace se odehrála během pohřbu studenta medicíny Jana Opletala.

Dne 17. listopadu 1941, dva roky od události, byl v Londýně vyhlášen Mezinárodní den studentstva, tyto události jsou připomínány během oslav státního svátku.