Exkurze studentů na lékařskou fakultu

Studenti anglického přípravného programu navštívili ve středu 19. prosince 2018 Lékařskou fakultu v Hradci Králové. Po úvodním slovu pana proděkana si prohlédli hlavní historickou budovu fakulty s moderně vybavenými učebnami a zázemím v Šimkově ulici a přesunuli se přes historické jádro města a knihovnu a uměleckou galerii Na Hradě do tzv. kampusu. Ve výukovém a výzkumném centru si studenti vyzkoušeli moderně vybavenou laboratoř pro praktická cvičení a pokládali panu proděkanovi další otázky. Byli seznámeni především s chodem fakulty, studijními požadavky a principy studia lékařství a etického kodexu. Exkurze byla zakončena v nemocnici a ve vestibulu „emergency“.

Lékařská fakulta v Hradci Králové je moderní univerzita s příjemnou atmosférou. Je zaměřena na výuku a výzkum v oblasti medicíny a také na zahraniční spolupráci. Vedle výuky fakulta nabízí studentům množství kulturních a sportovních akcí. Studenti můžou počítat s významnou podporou studijního oddělení.

text: Jitka Krebsová

foto: Marika Constable

Předvánoční návštěva FAV ZČU a Techmania Science Center v Plzni

Ve čtvrtek 13. prosince 2018 uskutečnily třídy T3, T4 a T7 společně se svými třídními učitelkami exkurzi zaměřenou na návštěvu odborných laboratoří Fakulty aplikovaných věd ZČU a Techmania Science Center v Plzni. Studenti měli možnost vidět moderní vysokoškolské laboratoře fyziky, robotiky, biomechaniky a seznámit se s konkrétními aplikacemi matematického modelování. Techmania Science Center pak nabídla interaktivní expozice z různých oblastí vědy a života a zhlédnutí populárně naučného filmu Titáni doby ledové ve 3D formátu. Jeden z účastníků se pokusil o vyjádření dojmů a pocitů takto:

„Tento výlet byl zajímavý. Moc se mi líbila univerzita, prezentace byly inspirativní a všemu jsem porozuměl. Viděl jsem, že tito lidé dělají praktickou, váženou a moderní práci, a možná tvoří budoucnost. To je super!

Techmania byla také zajímavá, jen některé přístroje nefungovaly, nebo jsem nerozuměl návodu, jak to udělat :-). Ale chtěl bych to ukázat mojí rodině a navštívit Techmanii ještě jednou. Show s van der Graafovým generátorem se moc nepovedla – ukázali nám jen jeden experiment se statistickou elektřinou a přístroj byl malý (později se nám dostalo vysvětlení, že původní velký generátor je momentálně rozbitý).

3D film byl zajímavý, myslím, že jsme všichni hodně rozuměli, co říkali. 

Nebylo dost času uvidět všechno, ale nebyl jsem unavený. Program: návštěva univerzity – Techmanie – promítání filmu – Techmanie, to je dobrá volba, protože nenudné.

Chtěl bych navrhnout nějaké aktivity v autobuse, když cesta trvá 2 hodiny. Možná praktikovat poslech češtině – něco o městě / univerzitě, atd., nebo se podívat na nějaký film v češtině, … “

Jménem organizátorek celé akce můžeme říct, že i nám se exkurze do Plzně líbila a jsme rády, že naplnila očekávání našich studentů. Možná se někteří z nich rozhodnout na FAV ZČU studovat některý z nabízených oborů, který je úzce spjat s vědou a technikou.

text a foto: Hana Mahnelová

Exkurze na zámek Loučeň

První prosincový týden studenti ze tříd E1, E2, PP5, PP6 navštívili zámek Loučeň. Zámek byl vánočně vyzdoben, a také celá prohlídka se točila kolem adventní doby na zámku. Studenti tak byli seznámeni s různými druhy výzdoby vánočních stromků, některé místnosti byly provoněny vůní Vánoc, v jiných mohli slyšet hudbu připomínající vánoční čas, a dokonce si mohli zahrát na klavír, na kterém hrál při své návštěvě zámku Bedřich Smetana.
Po prohlídce studenti chvíli vymrzli v zámecké zahradě, kde byly k vidění malé i velké labyrinty. Protože nikdo nezabloudil, mohli jsme se všichni s radostí vrátit do vyhřátého autobusu.

Excursion to the Loučeň Castle, 7.12.2018

At the beginning of December, the students of E1, E2, PP5 and PP6 classes visited the Loučeň Castle.

The castle was decorated for Christmas and all the tour was devoted to advent time throughout history. Students learned about many different kinds of Christmas tree decoration, some rooms smelled like typical aroma of Christmas and the other rooms offered Christmas time music. The students could also try playing the piano which was played by Bedřich Smetana when he visited the castle. 

After the tour the students went for a little bit freezy walk to the castle garden where they could admire large or tiny labyrinths.

Because no one got lost there luckily, all of us could return to pleasant warmth of our bus and enjoy the way back to Poděbrady.


Students of E1, E2, PP5 and PP6

 

Mikuláš na ÚJOP Poděbrady

Mezi již tradiční svátky na ÚJOP Poděbrady patří Mikuláš, který obchází po jednotlivých třídách 5. prosince. Všichni studenti tak mají možnost se seznámit s touto českou tradicí určenou především dětem.

I letos byl „Mikuláš“ zastoupen panem Jílkem, role „čerta“ se ujala paní Beránková, doprovázeli je čeští studenti v kostýmech anděla a dalších dvou čertů.

Někteří studenti byli pokáráni za špatné chování, jiní naopak pochváleni za velmi příkladné studijní úsilí i výsledky. Studenti měli možnost zazpívat píseň nebo zarecitovat básničku a mnozí se toho s radostí a pobavením ujali. Jako odměnu dostali od „anděla“ i „čertů“ čokoládové Mikuláše, ti „zlobiví“ pak k němu i kousek uhlí.

fotografie: Ilja Rudomilov, text: Zuzana Beránková