Předvánoční návštěva FAV ZČU a Techmania Science Center v Plzni

Ve čtvrtek 13. prosince 2018 uskutečnily třídy T3, T4 a T7 společně se svými třídními učitelkami exkurzi zaměřenou na návštěvu odborných laboratoří Fakulty aplikovaných věd ZČU a Techmania Science Center v Plzni. Studenti měli možnost vidět moderní vysokoškolské laboratoře fyziky, robotiky, biomechaniky a seznámit se s konkrétními aplikacemi matematického modelování. Techmania Science Center pak nabídla interaktivní expozice z různých oblastí vědy a života a zhlédnutí populárně naučného filmu Titáni doby ledové ve 3D formátu. Jeden z účastníků se pokusil o vyjádření dojmů a pocitů takto:

„Tento výlet byl zajímavý. Moc se mi líbila univerzita, prezentace byly inspirativní a všemu jsem porozuměl. Viděl jsem, že tito lidé dělají praktickou, váženou a moderní práci, a možná tvoří budoucnost. To je super!

Techmania byla také zajímavá, jen některé přístroje nefungovaly, nebo jsem nerozuměl návodu, jak to udělat :-). Ale chtěl bych to ukázat mojí rodině a navštívit Techmanii ještě jednou. Show s van der Graafovým generátorem se moc nepovedla – ukázali nám jen jeden experiment se statistickou elektřinou a přístroj byl malý (později se nám dostalo vysvětlení, že původní velký generátor je momentálně rozbitý).

3D film byl zajímavý, myslím, že jsme všichni hodně rozuměli, co říkali. 

Nebylo dost času uvidět všechno, ale nebyl jsem unavený. Program: návštěva univerzity – Techmanie – promítání filmu – Techmanie, to je dobrá volba, protože nenudné.

Chtěl bych navrhnout nějaké aktivity v autobuse, když cesta trvá 2 hodiny. Možná praktikovat poslech češtině – něco o městě / univerzitě, atd., nebo se podívat na nějaký film v češtině, … “

Jménem organizátorek celé akce můžeme říct, že i nám se exkurze do Plzně líbila a jsme rády, že naplnila očekávání našich studentů. Možná se někteří z nich rozhodnout na FAV ZČU studovat některý z nabízených oborů, který je úzce spjat s vědou a technikou.

text a foto: Hana Mahnelová