Exkurze studentů na lékařskou fakultu

Studenti anglického přípravného programu navštívili ve středu 19. prosince 2018 Lékařskou fakultu v Hradci Králové. Po úvodním slovu pana proděkana si prohlédli hlavní historickou budovu fakulty s moderně vybavenými učebnami a zázemím v Šimkově ulici a přesunuli se přes historické jádro města a knihovnu a uměleckou galerii Na Hradě do tzv. kampusu. Ve výukovém a výzkumném centru si studenti vyzkoušeli moderně vybavenou laboratoř pro praktická cvičení a pokládali panu proděkanovi další otázky. Byli seznámeni především s chodem fakulty, studijními požadavky a principy studia lékařství a etického kodexu. Exkurze byla zakončena v nemocnici a ve vestibulu „emergency“.

Lékařská fakulta v Hradci Králové je moderní univerzita s příjemnou atmosférou. Je zaměřena na výuku a výzkum v oblasti medicíny a také na zahraniční spolupráci. Vedle výuky fakulta nabízí studentům množství kulturních a sportovních akcí. Studenti můžou počítat s významnou podporou studijního oddělení.

text: Jitka Krebsová

foto: Marika Constable