EXKURZE NA LÉKAŘSKOU FAKULTU V HRADCI KRÁLOVÉ

Ve čtvrtek 15. února 2024 vyjeli studenti anglického přípravného programu, stejně jako každý rok, na exkurzi na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Nejdříve si ve skupinkách v doprovodu studentů lékařské fakulty postupně prošli několik pracovišť a laboratoří, např. oddělení anatomie, patologie, fyziologie, lékařské biofyziky a simulační centrum a seznámili se s klasickými i nejmodernějšími zařízeními pro výuku, např. nejmodernějším zařízením pro výuku anatomie, pro monitorování životních funkcí a vyzkoušeli si např. měření krevního tlaku nebo vyšetření zraku.

Poté pan proděkan pro zahraniční studium představil fakultu a dentální kliniku i v online vysílání pro další zájemce a studenti se tak dozvěděli důležité informace k přijímacímu řízení, organizaci studia a zkoušek. Členové studentské unie – studenti z vyšších ročníků lékařství – sdíleli své zkušenosti. Byly zodpovězeny mnohé otázky týkající se studia, organizace času v životě studentů medicíny, zkoušek, podpory během studia a volnočasových aktivit.

Studenti odjížděli z fakulty s další dávkou motivace připravit se zodpovědně na svou budoucí profesní dráhu.

Text a fotografie: Marika Constable