Webináře / Webinars 2023

1. Život studenta v ČR – Student life in the Czech Republic

📅 05.09.2023 12:30-14:00

👉 YouTube stream

📣 If you do not know anything about the country you have come to and how to live here, come to our webinar about life in the Czech Republic.

We’ll talk about our experience of living here and answer your questions. Together we’ll wonder at all the things that we already know and that you have yet to learn.

❓ At the end of the webinar there will be a Q&A session.


2. UK a ÚJOP UK – Charles University and the Institute for Language and Preparatory Studies

📅 07.09.2023 12:30-14:00

👉 YouTube stream

📣 You may think this webinar will be of no use for you, nevertheless, do come and learn about:

 • where will your Matriculation ceremony take place
 • how old and grand Charles University is
 • how to get a handle on the system of Czech higher education
 • why you are so lucky to study at ILPS at Charles University
 • and much more.

❓ At the end of the webinar there will be a Q&A session.


3. Strategie výuky češtiny – Strategies for learning Czech

📅 11.09.2023 12:30-14:00

👉 YouTube stream

📣 This is the most useful of all our undoubtedly useful webinars because we are going to share some life hacks for learning Czech with you.

❓ At the end of the webinar there will be a Q&A session.

4. Život studenta v Poděbradech – Student life in Poděbrady

📅 14.09.2023 14:00-15:30

👉 MS Teams link

📣 How is life in Poděbrady?
Where to shop, where to eat and what to do in a small Czech town? How to study in a medieval castle in the 21st century?
These and other questions will be answered by student who in the past decided (just like you now) to spend a year of their lives studying at ÚJOP (ILPS) study center in Poděbrady.

❓At the end of the webinar there will be a Q&A session.

Webináře / Webinars

1. Život studenta v Poděbradech – Student life in Poděbrady

06.09.2022 14:00-15:30

👉 MS Teams link

📣 How is life in Poděbrady?
Where to shop, where to eat and what to do in a small Czech town? How to study in a medieval castle in the 21st century?
These and other questions will be answered by students who in the past decided (just like you now) to spend a year of their lives studying at ÚJOP (ILPS) study center in Poděbrady.
At the end of the webinar there will be a Q&A session.


2. Život studenta v ČR – Student life in the Czech Republic

07.09.2022 12:30-14:00

👉 Zoom link

📣 If you do not know anything about the country you have just arrived to, and you would love to know how to make best of living here, don´t hesitate and come to our webinar about the life in the Czech Republic.
We are more than happy to share our experience of living here and we will try to answer all your questions.
At the end of the webinar there will be a Q&A session.


3. UK a ÚJOP UK – CU & ILPS

08.09.2022 12:30-14:00

👉 Zoom link

📣 You may think this webinar will be of no use for you, nevertheless, do come and learn about:
*where will your Matriculation ceremony take place;
*how old and grand Charles University is;
*how to get a handle on the system of Czech higher education;
*why you are so lucky to study at ILPS at Charles University; and much more.
At the end of the webinar there will be a Q&A session.


4. Strategie výuky češtiny – Strategies for learning Czech

14.09.2022 14:00-15:30

👉 Zoom link

📣 This is the most useful of all our undoubtedly useful webinars because we are going to share some life hacks, that will help you with learning Czech.
At the end of the webinar there will be a Q&A session.


5. Jak přežít v Česku – How to Survive in Czechia (ENG)

15.09.2022 12:30-14:00

👉 Zoom link

Meeting ID: 851 7548 0723, Passcode: YENH3L


6. Jak přežít v Česku – Как выжить в Чехии (RUS)

16.09.2022 12:30-14:00

👉 Zoom link

Meeting ID: 826 7239 1742, Passcode: Fy8NYX

Informace o semestrální zkoušce z češtiny

Semestrální zkouška má dvě části – písemnou část a ústní část. Každá část zkoušky se koná v jiný den. Písemná část v pátek 25. 1. od 8:30 hodin, ústní část 28., 29. nebo 30. 1. podle harmonogramu.
Student skládá obě části zkoušky.

CO MUSÍTE

 • přijít na zkoušku včas podle harmonogramu, který vám sdělí váš učitel
 • prokázat svou identitu platným cestovním dokladem (tj. cestovním pasem) nebo kartou studenta
 • přinést si na zkoušku obyčejnou tužku, gumu a ořezávátko
 • vypnout při zkoušce mobilní telefon
 • informovat učitele, pokud je váš zkouškový materiál nečitelný, neúplný nebo pokud si myslíte, že jste dostali nesprávné zkouškové materiály
 • na konci časového limitu na pokyn učitele položit tužku a už nic nepsat
 • vrátit všechny zkouškové materiály (zadání, záznamové archy, papíry s poznámkami) učiteli

CO NESMÍTE

 • nechat se u zkoušky zastoupit jinou osobou
 • podvádět u zkoušky, např. opisovat, hovořit s jinými studenty
 • mít během zkoušky na stole jiné věci než psací potřeby (tužku, gumu a ořezávátko) a pití
 • používat  jakékoliv  nedovolené  pomocné  materiály  (slovníky,  gramatiky,  učebnice,  připravené koncepty psaných projevů atd.)
 • používat jakékoliv pomocné technické prostředky (mobilní telefony, translátory, počítače atd.)
 • používat svoje papíry na poznámky
 • odejít ze zkušební místnosti během jednotlivých testů (před jejich dokončením)
 • rušit ostatní studenty ani s nimi komunikovat
 • pracovat na testu po konci časového limitu
 • kopírovat ani vynášet zkouškové materiály
 • ptát se na řešení úkolu nebo žádat o překlad instrukcí

Upozorňujeme,  že  v případě  porušení  výše  uvedených  pravidel  bude  vaše  zkouška  ihned  ukončena a nebude hodnocena.

CO MŮŽETE

 • přivolat učitele zvednutím ruky, pokud máte během zkoušky nějaký problém
 • psát si poznámky na papír, který vám dá učitel
 • odevzdat zkouškové materiály před koncem časového limitu na test (kromě poslechu), v tom případě musíte potichu opustit zkušební místnost a můžete se vrátit až o přestávce, nejpozději však na začátek dalšího testu

ŘEŠENÍ TESTU

 • musíte psát obyčejnou tužkou, můžete používat gumu
 • své odpovědi můžete  psát do  zadání,  ale  nakonec musíte  všechna  řešení  přepsat  do  záznamového archu, kontroluje se pouze záznamový arch, řešení napsaná v zadání se nekontrolují!
 • řešení do záznamového archu označujte vždy tak, jak je uvedeno v příkladech
 • pokud řešení vybíráte z nabídky (např. A, B, C, D nebo ANO/NE), je vždy jen jedno správné řešení
 • jestliže označíte více řešení, bod se vám nepřiděluje
 • za nesprávné nebo neuvedené řešení se body neodečítají

TEST ČTENÍ A JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY

 • test Čtení má 4 úlohy, test Jazykové prostředky má také 4 úlohy
 • maximální počet bodů v každém testu je 20
 • tato část zkoušky trvá 2 x 35 minut, tj. celkem 70 minut
 • nejdříve musíte řešit test Čtení, po 35 minutách musíte tento test odevzdat a ve zbytku času budete řešit test Jazykové prostředky

TEST POSLECH

 • tento test má 4 úlohy
 • maximální počet bodů je 20
 • svoje odpovědi můžete psát do zadání, na konci testu budete mít 4 minuty na přepsání svých odpovědí do záznamového archu
 • tato část zkoušky trvá cca 30 minut

TEST PSANÍ

 • tento test má 2 úlohy
 • maximální počet bodů je 20
 • tato část zkoušky trvá 60 minut
 • vždy musíte respektovat téma a typ textu – to, o čem máte psát text

TEST MLUVENÍ

 • tento test má 3 úlohy
 • maximální počet bodů je 20
 • tato část zkoušky trvá cca 15 minut
 • tento test dělají všichni studenti bez ohledu na výsledek písemné části zkoušky
 • studenti jsou zkoušeni jednotlivě podle harmonogramu, který vám sdělí váš třídní učitel nebo učitel češtiny
 • student před zkouškou nemá čas na přípravu
 • ústní zkouška může být pro interní potřeby nahrávána na diktafon

VÝSLEDKY ZKOUŠKY

 • studenti se seznámí s výsledky písemné i ústní části zkoušky až po skončení celé zkoušky
 • semestrální zkouška má 5 testů, za každý test je možné získat max. 20 bodů
 • pro hodnocení „uspěl“ musí student získat v každém testu (Čtení, Jazykové prostředky, Poslech, Psaní a Mluvení) nejméně 60 %, tj. 12 bodů.
 • v jednom písemném testu se toleruje zisk 50 %, tj. 10 bodů, ale zároveň musí student získat celkem 60 % za celou zkoušku
 • v Mluvení musí student získat nejméně 60 %