EXKURZE NA 1. A 2. LÉKAŘSKOU FAKULTU V PRAZE

Ve středu 29. listopadu 2023 vyjeli studenti anglického přípravného programu na exkurzi na 1. a 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

Své zkušenosti sdíleli s našimi studenty členové studentské organizace Medsoc na 1. lékařské fakultě – studenti z vyšších ročníků lékařství. V rámci workshopu předvedli a vysvětlili principy poskytnutí první pomoci masáží srdce.

Na 2. lékařské fakultě si naši studenti v moderní budově postupně prošli několik pracovišť včetně pitevny, kde měli možnost být svědky pitev prováděných letošními prvními ročníky.

Během dne byly zodpovězeny mnohé otázky týkající se studia, organizace času v životě studentů medicíny, zkoušek, podpory během studia a volnočasových aktivit. Vedoucí zahraničních oddělení obou fakult vysvětlily organizaci a principy studia, stipendií a možnosti akreditace pro studium v zahraničí.

Pro naše studenty to byla bezesporu významná zkušenost a především příležitost fakulty a život na fakultách poznat, setkat se s našimi bývalými studenty z minulých let a potvrdit si své rozhodnutí studovat medicínu.

fotografie: Marika Constable