Sommerkolleg Poděbrady 2023

Sommerkolleg Poděbrady 2023 se koná od 09. 07. – 23.07. 2023. Kurz je určen studentkám/studentům se znalostmi německého jazyka na úrovni B1/B2.

Lektorkami kurzu jsou:

Mgr. Štěpánka Žmudová (a vedoucí kurzu)

Mgr. Ilona Stranková Mazůrková

Mag. Phil.Susanne Steinbichl                                                                                  

Mag. Viktoria Döberl                                                                                           

60 vyučovacích hodin, které účastnice/účastníci kurzu absolvují, bude doplněno přednáškami a exkurzemi. Výuka bude probíhat v prostorách ÚJOPu na poděbradském zámku.

Ubytování je zajištěno v Hotelovém domě, v Opletalově ulici. Stravování bude zčásti společné (společné snídaně a dvě společné večeře). Obědy a večeře budou probíhat individuálně a budou hrazeny stravovacími lístky.

Volný čas bude vyplněn sportovními aktivitami, krátkými pěšími výlety do nejbližšího okolí. O víkendu celodenním výletem. Podrobnější informace obdrží vybrané studentky/vybraní studenti včas před zahájením kurzu.

Případné dotazy posílejte na: zmudova.stepka@seznam.cz

Přihlášku do kurzu zašlete do 2. 5. 2023 na adresu:

Mgr. Štěpánka Žmudová, ÚJOP UK, Jiřího nám. 1/8, 290 01 Poděbrady