Mikuláš 2022

Mezi již tradiční svátky na ÚJOP Poděbrady patří Mikuláš, který obchází po jednotlivých třídách 5. prosince. Všichni studenti tak mají možnost se seznámit s touto českou tradicí určenou především dětem.

Studenti byli pochváleni za velmi příkladné studijní úsilí i výsledky. Studenti měli možnost zazpívat píseň nebo zarecitovat básničku. Jako odměnu dostali od „andělů“ i „čerta“ čokoládové adventní kalendáře.